Šta su hibridni režimi i zašto je Srbija u toj grupi?

Iako izveštaji o hibridnom karakteru režima tek pristižu, Srbija nije demokratija već nekoliko godina