Davljenje u prisustvu vlasti – ubistvo Džordža Flojda i problem rasizma u SAD

Preterana upotreba sile od strane policije ili rasno profilisanje je samo deo svakodnevice crnačke populacije u SAD.