Finansiranje stranaka i zašto se ništa neće promeniti

Reč je o čuvenom „sede dva čoveka pa dođe treći“ slučaju u kojem je utvrđeno da su neki od donatora stranaka istovremeno i primaoci socijalne pomoći