“Umjesto sprijeda ušao nam je zada” – BiH i Covid-19

Pad dotacija je poseban problem, jer dijaspora čini nekih 8-10% domaće ekonomije