Dani neizvesnosti – novi izazovi pred ugostiteljima

Najveći izazov će biti borba sa inspekcijama koje će neminovno da krenu uskoro