Kako će javni dug uticati na krizu u evropskim zemljama?

Kriza izazvana pandemijom korona virusa mogla bi da pogodi neke zemlje više od drugih