Mali veliki mediji

Dok su lekari čuvali vaše živote, novinari su čuvali vaša prava