Koliko Srbija liči na zapadne demokratije? Najnoviji indeks nemačke fondacije Bertelsman

Glavni urednik Talasa

Vreme čitanja: 3 minuta

Foto: iStock 

Srbija je prebačena iz grupe demokratija u konsolidaciji u grupu defektnih demokratija

Nemačka fondacija Bertalsman objavila je novo izdanje svog indeksa transformacije (Bertelsmann Transformation Index – BTI). Ova publikacija objavljuje se svake druge godine, prati stanje u odabranim zemljama i posmatra koliko se društva kreću ka tome da liče na razvijene zapadne demokratije. 

Srbija je na ovom indeksu prilično slabo pozicionirana, sa ocenom 6,94 od mogućih 10, što je veliko smanjenje u odnosu na prošlogodišnji skor od 7,40. Ovime se Srbija praktično vratila na istu vrednost koju je imala i na početku istraživanja 2006. godine. Od Srbije su, od zemalja regiona, lošije ocenjeni samo Albanija, Kosovo* i Bosna i Hercegovina.

Izvor: Bertelsmann Stiftung

Globalni trendovi

Podaci BTI pokazuju da je tokom protekle decenije došlo do pada kvaliteta demokratije, tržišne privrede i upravljanja državnim strukturama. Napad na demokratiju, polarizacija društva i neometana korupcija označeni su kao glavne promene u većini posmatranih zemalja. Spoj političkih lidera i ekonomskih elita dovodi do kreiranja klijentelističkih grupa koje se bogate na račun društva preko ubiranja renti, koristeći svoje privilegovane pozicije moći. 

Dok je ovakvo stanje ranije bilo vezano za autokratske režime, ono sada postaje sve prisutnije i u zemljama sa formalno demokratskim poretkom. Sa ekonomske strane, zabrinjava visok javni dug velikog broja zemalja i niska stopa ekonomskog rasta, naročito u svetlu nastupajuće recesije zbog pandemije korona virusa.

 

Srbija u protekloj deceniji

Ukupan skor Srbije je u protekloj deceniji smanjem za 0,45: sa 7,39 na 6,94, što je trend u celom posmatranom regionu Istočne Evrope, gde su sve zemlje osim Litvanije zabeležile pogoršanje. Što se tiče Srbije, najveće pogoršanje primećeno je u oblasti stanja u demokratiji, gde je skor smanjen sa 8,00 na 6,95, što znači da je Srbija prebačena iz grupe demokratija u konsolidaciji u grupu defektnih demokratija, uz Crnu Goru, Rumuniju, Severnu Makedoniju, Albaniju i Kosovo*.

U oblasti ekonomije, Srbija je ostala okarakterisana kao zemlja sa ograničenom ekonomskom transformacijom, iako je je delimično povećala ocenu sa 6,79 na 6,93. Istovremeno, u oblasti upravljanja zabeleženo je nazadovanje, sa 6,00 na 5,39 bodova, ali smo se ipak zadržali u grupi zemalja sa solidnim upravljanjem.

BTI skor Srbije 2010. i 2020. Izvor: Bertelsmann Stiftung

Ove ocene su u skladu sa drugim međunarodnim istraživanjima, kao što su Freedom in the World ili World Governance Indicators, budući da se svi rezultati ukazuju na velike problemi u funkcionisanju bazičnih demokratskih institucija u zemlji, kao i da je do pogoršanja stanja dolazilo u naletima u prethodnim godinama. Takođe, ocene BTI za Srbiju u ostalim slučajevima kao što su ekonomske varijable ili upravljanje, iako dosta slabe, nisu toliko loše, pre svega jer ne odudaraju toliko mnogo od stanja u drugim zemljama iz regiona.

Možda bismo na osnovu promena BTI skora tokom prethodne decenije mogli da zaključimo da je nazadovanje u oblasti demokratije zapravo “vraćanje na srednju vrednost” (reversal to the mean) nakon kratkotrajnog napretka, imajući u vidu da on nije bio podržan promenama u ostalim segmentima društva koji su važni za održanje takvog institucionalnog poretka. Ili kako je poetski rekao Branko Miljković: ako smo pali, znači da smo bili padu skloni.

 

Šta je BTI?

Bertelsmann Transformation Index je projekat koji procenjuje koliko su se zemlje niskog i srednjeg dohotka promenile u odnosu na svoje ranije karakteristike i približile razvijenim zemljama po pitanju ekonomske i političke organizacije, vladavine prava i rada javne uprave. Zemlje se ocenjuju na skali od 1 do 10, gde veća ocena označava značajnije približavanje pomenutim idealima koje opisuju funkcionalna predstavnička demokratija, tržišna privreda sa državnim uticajem kroz regulatorni okvir i antimopolsku politiku i sistem socijalne zaštite, kao i efikasna državna administracija sposobna da pruža javne usluge. BTI se objavljuje na svake dve godine.

Ovu brojčanu procenu za svaku zemlju prati i ekstenzivan narativni opis trenutnog stanja u datoj oblasti. Na primer, ukupan izveštaj za Srbiju ima 40 strana teksta. Ocenu po datim segmentima i sam izveštaj vrše nacionalni eksperti, prema kodiranom ključu (koji opis stanja odgovara kojoj oceni), od kojih je većina zaposlena po fakultetima i istraživačkim institutima. U pisanju ovogodišnjeg izdanja BTI učestvovalo je preko 300 eksperata.

Kriterijumi koji se ocenjuju:

Politička transformacija

 1. Državnost
 2. Politička participacija
 3. Vladavina prava
 4. Stabilnost demokratskih institucija
 5. Politička i društvena integracija

Ekonomska transformacija

 1. Nivo socioekonomskog razvoja
 2. Organizacija tržišta i konkurencija
 3. Monetarna i fiskalna stabilnost
 4. Imovinska pitanja
 5. Sistem socijalne zaštite
 6. Ekonomske performanse
 7. Održivost

Upravljanje

 1. Nivo postojećih problema
 2. Sposobnost upravljanja
 3. Efikasnost korišćenja resursa
 4. Izgradnja konsenzusa
 5. Međunarodna saradnja

 

Pročitajte i: