Kako će pandemija uticati na svetsku privredu, a kako na Srbiju? Najnoviji izveštaj MMF-a

Najnoviji izveštaj MMF-a predviđa recesiju u Srbiji od -3%, a procenjuje se da će broj nezaposlenih porasti za oko 100.000