Politička cena šopinga u Milanu

Zanimljivo, kroz nekontrolisan slučaj jednog od Vučićevih najjačih alata vladavine (KZM), može otpočeti i njegov kraj