Koliko Srbija troši na zdravstvo u poređenju sa drugim zemljama?

Visok udeo direktnih troškova pada na domaćinstva