Kako su Sanders i Korbin upropastili levi pokret

Sanders i Korbin su svojom nekompetentnošću upropastili istorijsku šansu da se u anglo-američkom svetu desi veći zaokret ulevo