Ovakav način učenja je učenicima nov i zanimljiv – intervju sa Nevenom Buđevac

“U najveće mane ubrojila bih to što učenicima nedostaje živa interakcija”