Korona virus – Države rešavaju probleme koje su same napravile

Policijski časovi, masovna zatvaranja javnih mesta, ograničenja kretanja i slične pojave su u stvari jedna vrsta signala da je sve drugo zakazalo. A posao države je bio da ne zakaže.