Populisti i autokrate protiv nevidljivog neprijatelja

Dva scenarija za autokratske lidere – pad ili jačanje