Države i pojedinac u svetu posle pandemije – od politike do ličnog života

Bez promišljanja posledica naših trenutnih akcija, osuđeni smo na kratkoročna rešenja.