Osiguranje je ključno – pandemija u svetlu katastrofičkih rizika

Ako vam je osiguranje skupo, pokušajte sa neosiguranjem, pa ćete uvideti koliko je to skuplje