Kolika je zapravo smrtnost korona virusa?

Da li znamo koliko je korona virus smrtonosan po ljude?