Odlaganje plaćanja poreza kao hitna mera za ugroženu privredu

Za ovakve mere će za tri meseca biti prekasno