Privatni sektor kao stub obuzdavanja epidemije

Testove razvijaju privatne firme. Vakcine razvijaju privatne firme. Lekove razvijaju privatne firme.