Imunolog Srđa Janković za Talas o vakcini protiv korona virusa

Sada na tok epidemije možemo uticati jedino sveopštim društvenim distanciranjem