Za Talas preporučuju: Bojana Vunturišević, Vukašin Marković, Jovana Gligorijević, Nikola Ćosić Bvana, Antonela Riha, Mina Sovtić, Slobodan Georgiev, Jelena Lengold i Goran Šušljik