Ekonomski šok korona virusa – uticaj na Srbiju i na svet

Jasno je da će korona virus imati posledice po našu privredu