Šta partije u Srbiji misle o tržišnoj privredi?

Koje partije u Srbiji imaju tržišne mere u svojim ekonomskim programima?