Hladne glave o Komercijalnoj banci

Prodajom se rizik od političke zloupotrebe smanjuje.