Šta znači privatizacija Komercijalne banke?

Komercijalna banka je jedna od najvećih banaka u Srbiji