Da li govor mržnje treba da bude zabranjen?

Regulacije koje ograničavaju slobodu govora, sve dok taj govor ne iskazuje direktne pretnje i pozive na nasilje, predstavljaju rizik za njen opstanak