SMS: Obrazovni sistem je temelj budućnosti naroda i države
Vreme čitanja: 3 minuta

Foto: iStock 

Vratiti autoritet i socijalni status učitelju, nastavniku i profesoru i osloboditi obrazovni sistem od politike i partijskih kadrova

*Tekst je deo serijala autorskih tekstova u okviru rubrike “Politički ugao” u kojoj političke partije i pokreti obrazlažu svoje programe i rešenja.

 

Nagomilani višedecenijski problemi

Obrazovni sistem u Srbiji je u dubokoj krizi koja se ogleda u koncepcijskom, finansijskom, organizacionom i kadrovskom planu, a kao posledicu ima pad kvaliteta obrazovanja na svim nivoima (od predškolskog i osnovnog, preko srednjeg, do visokog).

Danas se suočavamo sa nizom nagomilanih problema, a samo neki od njih su politizacija obrazovnog sistema, nejasna i nedosledno sprovedena Strategija obrazovanja do 2020. godine, preobimni i nereformisani nastavni programi i sadržaji, položaj prosvetnih radnika, urušene obrazovne institucije lažnim diplomama i doktoratima, kao i čitav obrazovni sistem koji je izgubio ugled, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Roditelji jedva odvajaju za udžbenike, a nastavnici već decenijama ukazuju na zastarele programe, niske plate i brojne druge probleme s kojima se suočava prosveta

Koliki je raskorak između realnih problema obrazovnog sistema i nadležnog ministarstva, najbolje se vidi u skorašnjim izjavama ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja M. Šarčevića, najavivši tehnološke novine u prosveti – robote, virtuelnu realnost i hologramske projekcije nastavnika. Realnost je daleko drugačija jer su u nekim školama još uvek u upotrebi poljski toaleti, nema tople vode, toalet papira, sapuna, škole prokišnjavaju, nemaju regulisano grejanje, nemaju fiskulturne sale… Roditelji jedva odvajaju za udžbenike, a nastavnici već decenijama ukazuju na zastarele programe, niske plate i brojne druge probleme s kojima se suočava prosveta. Ovde je zapravo reč o još jednoj inovaciji nadležnog ministarstva koje nema ni snage ni volje da se bavi realnim problemima obrazovanja u Srbiji i da ih rešava.

 

Novi koncept velike mature i jedinstveni obrazovni broj učenika

Osim što nije ostvareno, a predviđeno je Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine da srednjoškolsko obrazovanje do ove godine postane obavezno, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja promenilo je i način završetka srednjeg obrazovanja i po tom konceptu polaganje velike mature planira se za školsku 2020/21. godinu, a završnog ispita za tekuću školsku godinu. Kada se ima u vidu kako je sprovedena mala matura u osnovnim školama, teško je verovati da se mogu obezbediti regularni uslovi za polaganje velike mature u celoj zemlji. Poseban problem je što se ovaj novi koncept polaganja odnosi na učenike koji su nastavu pratili po starom planu i programu, dok se novi koncept polaganja maturskog ispita usklađuje sa reformisanim programom. Takođe, ono na čemu se sada posebno insistira jeste dualno obrazovanje koje nije ni bilo deo ove Strategije, a sada je uvedeno u srednje škole i u visokoškolsko obrazovanje, što se predviđa Zakonom o dualnom obrazovanju u visokom obrazovanju.

Uskoro će u skupštinsku proceduru ući i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojim se predviđa uvođenje jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP) u kome će se svakom učeniku dodeliti jedinstveni obrazovni broj (JOB) koji će osim opštih podataka o detetu sadržati sve informacije vezane za njegovo formalno i neformalno obrazovanje.

Da li će ovaj sistem ugroziti privatnost naše dece i biti podložan zloupotrebama, videćemo od marta tekuće godine. Neki roditelji smatraju da je ovo svojevrsno „čipovanje“ naše dece i oštro mu se protive. Činjenica je da država sve više osmišljava sisteme za praćenje i kontrolu građana, a sada to prenosi i na decu.

 

Sistemska rešenja i izazovi modernog vremena

Našem društvu je neophodan dugoročno stabilan obrazovni sistem kao temelj uspešne države i razvoja društva. Da bismo to postigli, moramo se ozbiljno pozabaviti sistemom obrazovanja i vaspitanja, odrediti prioritete, vratiti kriterijume i kvalitet na svim nivoima obrazovanja, imajući u vidu celokupan društveni kontekst koji je potreban za sprovođenje jedne takve strategije.

Vratiti autoritet i socijalni status učitelju, nastavniku i profesoru i osloboditi obrazovni sistem od politike i partijskih kadrova. Od zakona, preko propisa i pravilnika omogućiti ljudima od struke da uvedu red u obrazovanje, preispitujući niz donetih odluka kao što je bolonjska reforma visokog obrazovanja, dualno obrazovanje, prevelika ovlašćenja koja imaju direktori škola, uvesti platne razrede, kao i niz drugih pojedinosti na koje se čeka već godinama, a čiju realizaciju obećava svaki novi ministar na početku svog mandata.

Ispitati diplome svih zaposlenih u javnom sektoru i tako doprineti vraćanju poverenja u naš obrazovni sistem i ugleda našim obrazovnim institucijama. Uraditi reformu obrazovnih programa i sadržaja koja nije prepisana iz neke od skandinavskih zemalja, već analizirati realno stanje našeg obrazovnog sistema i dati rešenja za probleme sa kojima se suočavamo. Jednosmenski rad, besplatni udžbenici, smanjenje broja učenika u odeljenju, samo su još neke od novina koje su nam mnogo potrebnije od hologramskih nastavnika i robota u nastavi.

 

Autor teksta: Gordana Marinković Savović, predsednik Saveta za obrazovanje i nauku Srpskog pokreta Dveri

*Stavovi izraženi u autorskim tekstovima u okviru rubrike “Politički ugao” odražavaju isključivo stavove političkih stranaka i pokreta koji ih potpisuju, a ne stav uredništva Talasa.