Teorije zavere o korona virusu na internetu – kako ih suzbiti

Kako bi sprečila njihovo širenje, SZO je krenula aktivno da sarađuje sa društvenim mrežama.