Da li crkva treba da plaća porez?

Oslobođenje Crkve od plaćanja poreza za čisto komercijalne aktivnosti stavlja ostale proizvođače u neravnopravan položaj