Privatne kompanije i donacije u Srbiji – između zabluda i realnosti

Kompanijama je jeftinije da bacaju hranu nego da je doniraju narodnim kuhinjama