Nova stranka: Izjednačiti privatno i državno zdravstvo

Nema razloga da se, kao do sada, favorizuje državno zdravstvo po ovim pitanjima