SPAS: Učiniti zdravstveni sistem dostupnim svim državljanima Srbije
Vreme čitanja: 5 minuta

Foto: Srđan Popović*

Ukoliko država zaista želi da zdravstveno zaštiti svoje stanovništvo trebalo bi da, u sadejstvu sa Ministarstvom rada, zakonski obaveže poslodavce da jednom godišnje regulišu kompletan sistematski pregled za svakog svog zaposlenog.

*Tekst je deo serijala autorskih tekstova u okviru rubrike “Politički ugao” u kojoj političke partije i pokreti obrazlažu svoje programe i rešenja.

 

Nije potrebno biti veliki stručnjak da bi se shvatilo da je današnja Srbija u zdravstvenom smislu veoma ugrožena zemlja. Činjenice su alarmantne.

Zbog kombinacije raznih faktora (zagađene životne sredine, nedovoljne preventive, nezdravih životnih stilova, odliva stručnog kadra…), od raznih bolesti u Srbiji godišnje umre preko 100.000 ljudi.

Na ovim prostorima se diše najzagađeniji vazduh u Evropi, a u Srbiji zbog toga godišnje,po podacima iz 2018, prerano umre gotovo 6.000 stanovnika. Za jednu deceniju tako nestane čitav jedan grad veličine Valjeva.

Utisak je kao da ni država, a ni naši sugrađani nisu dovoljno svesni ovih poraznih podataka. Sveobuhvatna analiza zdravstvene situacije izostaje.

SPAS smatra da u analizi zdravstvenog stanja nacije pre svega treba razlikovati bolesti od uzroka koji ih produkuju.

Najpogubnije bolesti su pre svega bolesti srca od kojih umire oko 55% svih umrlih na godišnjem nivou i kanceri čiji se procenat smrtnosti ubrzano povećava i koji su u poslednjih par godina prosto eksplodirali. Danas se već govori o zastrašujućim brojkama od 58.000 novoobolelih na godišnjem nivou. Po smrtnosti od ove dve bolesti Srbija je, nažalost, u svetskom vrhu.

Jasno je da dosadašnja strategija borbe protiv ovih najzastupljenijih bolesti nije dala očekivane rezultate i da se mora usvojiti nova u skladu sa negativnim promenjenim okolnostima. Zato moramo sagledati uzroke koji dovode do ovih oboljenja. Oni su brojni i u međusobnoj kombinaciji deluju kao smrtonosan koktel po zdravlje stanovništva Srbije.

Sa jedne strane, evidentno je veoma veliko zagađenje prirodne sredine nastalo delom kao posledica nedostatka sistemske brige države za obuzdavanje najvećih zagađivača, delom zbog užasavajućih i sve evidentnijih posledica NATO bombardovanja, ali i zbog ekološke nekulture dela stanovništva. Sa druge strane, uzrok katastrofalnog zdravstvenog stanja nacije su i masovna promocija i praktikovanje nezdravih životnih stilova (alkohol, pušenje, gojaznost, fizička neaktivnost…).

Ne postoji nikakva kontinuirana i sistemska kampanja obaveštavanja stanovništva o ovim bolestima, o njihovim uzrocima, o načinima da se borba sa bolešću prihvati i broj smrtnih ishoda umanji. Nema ni dovoljne spremnosti države da pomogne bolesnim licima i njihovim porodicama da efikasno iskoriste sve ono što im zdravstveni sistem u načelu nudi.

Da bismo takvo stanje promenili, potrebno je preduzeti određene mere. Pre svega:

 

1. SPAS će se u skladu sa kompleksnošću teme zdravlja zalagati za veću koordinaciju Ministarstva zdravlja sa Ministarstvom zaštite životne sredine, ali i drugim ministarstvima u čijem delovanju postoje preklapajuće oblasti sa Ministarstvom zdravlja (ministarstva sporta, obrazovanja, medija).

Smatramo da bi trebalo razmotriti i ideju punog integrisanja Ministarstva zdravlja i Ministarstva zaštite životne sredine u jedno ministarstvo.

Krajnje je vreme da se pitanje očuvanja zdravlja nacije proglasi jednim od državnih prioriteta i u skladu sa tim preduzmu hitne mere za detektovanje i kontrolu najvećih zagađivača u Srbiji.

Nakon toga, potrebno je obezbediti veću dostupnost zdravstvenog sistema građanima.

I na kraju, sprovesti koordinisanu i sveobuhvatnu medijsku kampanju za promociju zdravih životnih stilova.

U tom smislu, potrebno je formirati radno telo koje bi koordinisalo aktivnosti u komunikaciji sa više ministarstava. U ovom telu mesto moraju naći kako eksperti iz ministarstava (zdravlja, ekologije,medija, rada i sporta), tako i svi drugi nezavisni i uvaženi stručnjaci.

Na taj način stvorili bi se bolji preduslovi za sveobuhvatno popisivanje i analiziranje najvećih zdravstvenih pretnji po stanovništvo Srbije.

Pravovremenim informisanjem javnosti, zdravstvena preventiva bi počinjala puno pre odlaska kod lekara

U tom smislu, SPAS podržava rad postojećih stručnih tela koje se bave ispitivanjem uzroka određenih bolesti u Srbiji (poput Koordinacionog tela za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja), ali se i zalaže za formiranje novih koji bi trebalo da svim raspoloživim naučnim metodama u što većoj meri preciziraju udeo i svih drugih uzroka u nastajanju bolesti.

Da bi ovaj popis najvećih zdravstvenih pretnji bio što tačniji, Ministarstvo zdravlja mora insistirati na ažurnim i tačnim evidencijama broja obolelih, kako na nivou državnih, tako i privatnih ustanova.

U ovom trenutku se dešava da se iz samog zdravstvenog sistema pojavljuju kontradiktorne informacije o broju obolelih, a odstupanja se mere u desetinama hiljada pacijenata, što je nedopustivo u jednom ozbiljnom sistemu.

Naravno, neophodno je o svim rezultatima ovih ispitivanja kontinuirano i dosledno obaveštavati javnost. Tako bi se stanovništvo više upoznalo sa rizičnim faktorima, ali i načinima da se ti faktori umanje.

Na taj način, pravovremenim informisanjem javnosti, zdravstvena preventiva bi počinjala puno pre odlaska kod lekara.

 

2. SPAS smatra da zdravstveni sistem treba učiniti dostupnim svim državljanima Srbije u što kraćem vremenskom periodu.

Neophodno je preduzeti organizacione mere koje će zdravstveni sistem učiniti efikasnijim kako bi mogao da pravovremeno otkrije novoobolele, ali i da primi i leči veliki broj očekivanih novoobolelih pacijenata.

U tom smislu, od izuzetnog je značaja uvođenje redovnog i obaveznog godišnjeg sistematskog pregleda.

Ukoliko država zaista želi da zdravstveno zaštiti svoje stanovništvo trebalo bi da, u sadejstvu sa Ministarstvom rada, zakonski obaveže poslodavce da jednom godišnje regulišu kompletan sistematski pregled za svakog svog zaposlenog.

U skladu sa gore navedenim načelom dostupnosti, treba preduzeti sve mere kako bi se ojačao sektor usluga u zdravstvu.

Od izuzetnog je značaja uvođenje redovnog i obaveznog godišnjeg sistematskog pregleda

Kao društvo imamo banalne, ali često nerešive probleme. Tako se dešava da pacijenti koji zbog smanjene pokretljivosti nisu u mogućnosti da samostalno odlaze u zdravstvene centre često ostaju uskraćeni za pravo na zdravstvenu zaštitu.

Zbog ovoga trpe kako zaposleni srodnici pacijenata koji moraju periodično da izlaze sa posla, tako i poslodavci kod kojih rade srodnici ili staratelji pacijenta.

Naravno, najviše trpe sami pacijenti koji, posebno ako su slabijeg imovnog stanja i ne mogu da plaćaju usluge prevoza ,ostaju uskraćeni za elementarnu zdravstvenu negu.

U društvu koje zaista želi da se brine o svim svojim građanima, a posebno o svojim najugroženijim kategorijama stanovništva, trebalo bi ispitati budžetske mogućnosti za formiranje uslužne službe koja bi stare i nemoćne (a koji su pri tom i materijalno ugroženi) prevozila od mesta boravka do mesta lečenja.

Na taj način bi se povećao kvalitet zdravstvene zaštite za one građane, a sve ih je više, koji su nemoćni, a koje nema ko da vodi kod lekara.

Potom bi se smanjili troškovi izostanaka njihovih srodnika ili staralaca koji moraju da izlaze sa posla kako bi ugroženim licima obezbedili pravo na zdravstvenu zaštitu

Na kraju, ovakvim rešenjem bi se otvorila i nova radna mesta za ljude koji bi radili u tim službama.

 

3. SPAS će i po pitanju zdravstva delovati u skladu sa svojim načelima dobronamernosti i konstruktivnosti.

U svom dosadašnjem političkom delovanju smo se trudili da prepoznamo i podržimo dobre ideje nezavisno od toga da li dolaze od vlasti, opozicije ili nezavisnih stručnih autoriteta.

To znači da se ni po pitanju zdravstva nećemo ustručavati da podržimo one predloge naših najuglednijih stručnjaka koje su u skladu sa našim životnim i političkim principima nezavisno od toga da li su u našoj organizaciji ili ne.

Podržavamo ideju uspostavljanja institucije porodičnog lekara

U tom smislu podržavamo ideju uspostavljanja institucije porodičnog lekara, kao što predlaže naš proslavljeni neurohirurg dr Dana Grujičić, čime bi se omogućilo ozbiljnije i kvalitetnije praćenje zdravstvenog stanja pacijenata kroz poznavanje i praćenje geneze naslednih i stečenih faktora.

Po istom principu SPAS bi podržao i predlog dr Milorada Stamenovića koji se zalaže za obnovu zdravstvenog zadrugarstva u Srbiji.

Taj predlog već ima zakonski osnov u Zakonu o zadrugama u Srbiji, a na osnovu njega građani Srbije bi, posebno u manjim mestima i seoskim sredinama, dobili priliku da jeftinije i dostupnije ostvaruju svoje pravo na zdravstvenu zaštitu.

 

Autor teksta: Radovan Tvrdišić, član Predsedništva Srpskog patriotskog saveza (SPAS)

Pročitajte i:

*Stavovi izraženi u autorskim tekstovima u okviru rubrike “Politički ugao” odražavaju isključivo stavove političkih stranaka i pokreta koji ih potpisuju, a ne stav uredništva Talasa.