Nagrade i priznanja između seksizma i zasluge

Zastupljenost i reprezentacija žena je jedna od gorućih tema već duži niz godina.