SMS: Za potpunu integraciju privatnog i državnog zdravstva

Za krajnjeg korisnika mora postati potpuno svejedno hoće li zdravstvenu uslugu sa svojom zdravstvenom knjižicom dobiti u privatnoj ili u državnoj zdravstvenoj ustanovi