A SAD, kafana!

Na mesto ambasadora Godfri je došao umesto simpatičnog Kajla Skata.