Zablude o zagađenju vazduha – ko najviše zagađuje?

Podaci pokazuju da najveći deo zagađenja vazduha u Srbiji dolazi od termoenergetskih postrojenja.