BiH druga u svetu po nezaposlenosti mladih – šta je rešenje?

Admir Čavalić, direktor udruženja „Multi“ i asistent na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, za Talas o nezaposlenosti mladih u BiH