TALASNA DUŽINA #29 Miloš Janković – Filantropija u Srbiji – donacije građana i privrede

Gost: Miloš Janković, menadžer komunikacija Catalyst Balkans