Vek Bauhausa – veliko finale industrijske revolucije

Bauhaus nije bio samo puki sumarum slikarstva, sklupture i arhitekture, već kreativno jedinstvo umetnosti i tehnologije