Ekonomske greške koje skupo plaćamo – pozivanje na čistotu

To nije bio pravi socijalizam!