Novinari u nemilosti vlasti

Što kažu u narodu – da se ne zaboravi