Težina odgovornosti za promenu Evrope

Makron greši u pristupu prema Zapadnom Balkanu