Prostitucija nije kriminal – 4 razloga za promene

Intervju sa Šarmilom Parmanand, doktorantkinjom na Univerzitetu u Kembridžu, koja se bavi proučavanjam seksualnog rada.