Građanski demokratski forum – Životni standard građana Srbije

Autor teksta: Zoran Vuletić, predsednik Izvršnog odbora GDF