Ljudski život mora biti ispred teorije – lekcija iz pada Berlinskog zida

Komunizam je, uprkos svom prolivenom mastilu, bio i jako loša teorija.