Srpski patriotski savez – Životni standard građana Srbije

Autor: Vladan Glišić, član Predsedništva Srpskog patriotskog saveza