“Pad Berlinskog zida ujedinio je srpske komuniste i nacionaliste”

Intervju sa istoričarem Nikolom Samardžićem o padu Berlinskog zida.