Da li se u Jugoslaviji živelo bolje nego u drugim socijalističkim zemljama?

Drugi način za pumpanje BDP-a bile su visoke, ali promašene investicije