Ekonomske lekcije iz pobede nad komunizmom

Pad Berlinskog zida bio je simbol raspada političko-ekonomskog sistema u Istočnoj Evropi.